FRANTIŠEK DOSTÁL - SBÍRKA

26. 9. 2021

František Dostál je žijící legendou československé fotografie. Jeho jedinečné a typické fotografie jsou součástí téměř každé aukce fotografií, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Ať už jsou humorné, dokumentačně zaznamenávající skutečnost, či poetické. Protože František Dostál fotografování ukončil, rozhodl se, že potěší některé z četných příznivců a dá k dispozici do aukčního prodeje svoji fototechniku (a fotografie, které touto technikou nafotil). K vydraženým položkám bude přiložena i certifikace autentičnosti artefaktů.

V čase základní školní docházky (1944 – 1953) se naučil František Dostál zhotovovat kontaktní pozitivy. Rád maloval a zúčastňoval se s úspěchem kreslířských soutěží. V době absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické v Masné ulici (1953 – 1957) a při práci s průmyslovým rentgenem poznal fotochemii a fotografický proces. První fotoaparát značky Etareta získal v roce 1955 za peníze vydělané při vysazování stromků v Jizerských horách. Pohybové nadání ho však na čas přivedlo na atletický ovál a jako dorostenec dosáhl na československý rekord ve sprintérské štafetě. V roce 1954 se stal jako mladší dorostenec vítězem mistrovství Československé republiky ve skoku vysokém. Jeho sportovní kariéru přerušila tvrdá vojenská služba v letech 1957 – 1959. Po vojně nastoupil jako konstruktér obráběcích strojů do firmy Škoda Plzeň (dříve také Leninovy závody) na pracoviště v Praze v Paláci Škoda. V roce 1962 si pořídil fotoaparát Werra s objektivem Tessar. V roce 1964 otiskl týdeník Květy Františku Dostálovi první fotografii. Poté začal v tisku publikovat pravidelně a začal být aktivní a úspěšný v mnoha soutěžích. Jako člen Svazu českých fotografů brzy získal titul ASČF. 

V letech 1973 až 2001 byl kratší dobu členem fotoklubu Asahi Pentax, KFA Královské Vinohrady a rovněž nejstaršího českého fotoklubu fotoamatérů sídlícího v ulici Nekázanka  (1. ČKFA Praha). Fotokluby jej však svojí atmosférou neuspokojovaly. Vedle přístroje Asahi Pentax, který získal jako cenu za sportovní fotografii, k němuž byl v té době problém opatřit si další objektivy, vyzkoušel i jiné fotoaparáty. 

V roce 1976 zaujal svojí tvorbou firmu Minolta a ta jej začala podporovat. S její (z dnešního pohledu) poněkud starší technikou fotografoval donedávna. 

Od roku 1975 publikoval František Dostál kritické texty, autorské medailony a zajímal se o dějiny české fotografie. Za výstavní aktivitu se stal čestným členem mnoha fotoklubů v Argentině, Brazílii, Jugoslávii, Německu, Polsku, Velké Británii (The Royal Photographics Society). Získal velké množství čestných titulů a také více jak 100 cen. 

Přes četné nabídky nikdy nenastoupil na profesionální dráhu.

František Dostál publikuje od roku 2003 v časopise PHOTO Life, který se později přejmenoval na Československou fotografii, kde se stal členem redakční rady. Rovněž publikuje v měsíčníku FOTO video.

Od sedmdesátých let nebylo časopisu, kde by nebyly otištěny jeho fotografie. Jmenujme alespoň Mladý Svět, Květy, Ahoj na sobotu, všechny odborné Revue a foto časopisy, a to nejen v Československu, v SSSR, Německu, Francii, Polsku, Nizozemí, Řecku a opakovaně i v Japonsku.

V roce 2008 obdržel cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos amatérské fotografii. U příležitosti životního jubilea v roce 2013 obdržel blahopřání a poděkování za svůj přínos amatérské fotografii od ministryně kultury. 

Titul AFIAP získal až v roce 2019, i když byl k jeho získání navržen již v roce 1976. 

 Je Čestný člen Balon klubu Praha a držitel medaile Sic itur ad astra

Člen společnosti The Lighter than Air Society (USA) 

Člen redakční rady časopisu Československá fotografie

František Dostál měl přes 70 výstav, nejen v ČR, ale i na Slovensku, Německu, Bulharsku, Nizozemí, Švýcarsku, Rakousku, Litvě, Kanadě, USA, Brazílii, Singapuru, Chile, Tokiu, Mexiku, Lotyšsku, Novém Zélandu, Austrálii, Anglii.

Trvale je zařazen ve sbírkách institucí i soukromých sběratelů v mnoha dalších zemích.

A ta nejčerstvější byla zahájena před pár dny v Paříži ve Francii.

 Výtěžek z aukce je určen k vydání další knihy Františka Dostála, v pořadí již 47.!

Připravovaná publikace má vypovídat o jeho stěžejní tvorbě a o humoru z temné komory.

O kvalitě knih Františka Dostála vypovídají i 2 ocenění pro Nejkrásnější knihu roku v letech 1986 a 1988, ale i spolupráce s takovými osobnostmi, jako jsou a byli např. Bohumil Hrabal, Jiří Žáček, Pavel Vrba, Karel Sýs, Ivan Hlas, Antonín Dufek, Jan Vyčítal, Ondřej Neff, Jana Koubková, Miroslav Holub, Ivan Havel, Zdeněk Thoma, Vratislav Ebr, Jiří Suchý, Jaroslav Foglar, Taras Kusčinskyj, Ernst Volland, Rudi Hecmancender,  Jaroslav Dodal, Jiří Slíva,  Karel Moudrý, Vilém Reichman, Jiří Šerých, Vladimír Renčín, prof. Ján Šmok, Jaroslav Krejčí,  Michal Tůma,  Jan Hampl, Zdeněk Plachetka, Petr Skarland, Jiří Korejčík, Jiří Stegbauer, Jiří Jírovec, Otakar Jandera, ... a mnoho dalších.

Nabídku položek soukromé sbírky Františka Dostála můžete prohlížet zde.