<>x
Žardiniéra
060

Pavel Hlava (1924 - 2003)

Žardiniéra, 1964

přejímané sklo, foukané do formy, dekorované zataveným stříbrem | 8 x 8,5 cm | Borské sklo, Nový Bor, provoz EXBOR

PROVENIENCE
Získáno z pozůstalosti autora.

VYVOLÁVACÍ CENA: 2 500 Kč

SKLO A KERAMIKA