AUCTION SALE HIGHLIGHTS

ACTION TYPE

ONLINE
Sunday 26 November 2023 
at 7 p.m. sharp

EXHIBITION

EURONISA FOUNDATION
Bezrucova 503, Chrastava
Neccessery call.
TOMAS LEXA
+420 603 100 583

CONTACT

TOMÁŠ LEXA
+420 603 100 583
tomas.lexa@pragueauctions.com

EURONISA FOUNDATION

Vážení přátelé umění a příznivci Nadace EURONISA, 

v říjnu úspěšně proběhla již 27. benefiční aukce, která se konala v sále Oblastní galerie v Liberci a také online. Aukce se konala dříve než obvykle, mnozí se jí nemohli zúčastnit, a proto jsme pro Vás jako překvapení připravili v předvánočním čase ještě jednu, čistě internetovou aukci. 

Představujeme Vám v ní díla více než 80 autorů. Některá z nich byla již součástí 27. benefiční aukce, některá jsou naprosto nová. Naleznete zde díla nejvýznamnějších českých výtvarníků, ale také díla oblíbených regionálních autorů z Liberecka. Spojuje je všechny jedno, a sice nezištný dar jejich autora nebo majitele. Tato štědrost je opravdu mimořádná a patří jim za ni velký dík.    

A děkuji i všem kupcům, kteří se do naší předvánoční aukce zapojí. Teprve jejich koupě promění darované dílo ve finanční prostředky, které budou stejně jako výtěžek z říjnové aukce, použity na podporu neziskových organizací z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Správní rada zasedne již na konci listopadu a bude vybírat nejlepší projekty z organizací, které provozují komunitní centra, pomáhají zapojovat do společnosti postižené, nemocné, seniory a jinak znevýhodněné spoluobčany nebo se věnují prevenci šikany a závislostí na školách v našem regionu.   

Věřím proto, že přijmete mé pozvání na tuto předvánoční internetovou aukci, která se bude konat 26. listopadu od 19 hodin, a kromě potěšení z vydraženého díla nebo radosti ze včas pořízených vánočních dárků, ještě podpoříte práci neziskových organizací v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

 Noemi Martinová, ředitelka